רשימת לקוחות חלקית:

 

הפניקס חברה לביטוח 

חברת חשמל לישראל 

רכבת ישראל בע"מ

חברת נמלי ישראל 

חברת נמל אשדוד 

חברת נמל חיפה בע"מ 

חברת דואר ישראל 

תעש מערכות בע"מ